Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực

QUẢN TRỊ KHO HÀNG VÀ TỒN TRỮ
QUẢN TRỊ KHO HÀNG VÀ TỒN TRỮ

 

Khóa đào tạo này được thiết kế để trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng quan trọng trong việc lựa chọn, thiết kế, bố trí, tổ chức quản lý Kho hàng và quản lý việc tồn trữ, luân chuyển của dòng hàng hóa, vật tư, nguyên liệu.

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 

Khóa đào tạo này được thiết kế để trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tổ chức và quản lý hiệu quả dịch vụ khách hàng cho tổ chức thông qua sự phối hợp hai yếu tố: Dịch vụ Logistics và Chăm sóc khách hàng.

QUẢN LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ
QUẢN LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ

 

Hiểu và giải thích được bản chất dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế, dịch vụ Logistics, các vấn đề căn bản của Quản lý Chuỗi Cung ứng

QUẢN LÝ DỊCH VỤ LOGISTIC
QUẢN LÝ DỊCH VỤ LOGISTIC

 

Chương trình này thiết kế cho Nhân viên mới trong lịch vực Logistics, sinh viên mới tốt nghiệp, những ai chưa có kiến thức căn bản về Logistics. Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ “Quản lý Dịch vụ Logistics” – đây là mức căn bản trong hệ thống chứng nhận trình độ nghề nghiệp của Viện Logistics.

KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH KINH DOANH
KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH KINH DOANH

Khóa đào tạo nàyđược thiết kế để trang bị cho học viên kỹ năng thiết lập và quản lý kế hoạch một cách Khoa học, Toàn diện và Thực tế; Khả năng vận dụng hiệu quả kỹ thuật S&OP vào hoạt động điều hành doanh nghiệp.

GIÁM ĐỐC MUA HÀNG
GIÁM ĐỐC MUA HÀNG

 

Khóa đào tạo này được thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng Mua hàng cũng như Quản lý mua hàng chuyên nghiệp đẳng cấp Thế giới.

KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG
KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Khóa học nhằm nâng cao khả năng thiết lập và quản lý công việc cho các Quản lý Cấp Trung. Đảm bảo việc quản lý có hiệu quả giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực và hoàn thành công việc. 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ
KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ

      • Khóa học nhằm giúp các học viên tăng cường kỹ năng quản lý tài chính và thu hồi các khoản nợ khó đòi.

Trang đầuTrang trước 1 2 3 Trang tiếp Trang cuối