CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Chào mừng năm học mới 2017-2018, Du Lịch Hoàng Ngọc Việt luôn đồng hành cùng các em học sinh và quý Thầy Cô trong Nhà Trường cũng như các hoạt động ngoài xã hội. Với mong muốn được mang lại cho các em học sinh những trải nghiệm thực tế ngoài thiên nhiên, Du Lịch Hoàng Ngọc Việt gửi đến Nhà Trường, quý Thầy Cô cùng các em học sinh chùm tour đồng giá 99.000 đ với mong muối chia sẻ kinh phí tổ chức nhưng vẫn mang lại những trải nghiệm thực tế, thiết thực cho các em khi tham gia chương trình.